Orosanmälan till socialtjänsten

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Skyldigheten att anmäla är personlig. Tröskeln ska vara låg, du behöver inte ha bevis eller själv utreda hur det står till kring barnet.

Barnhälsovården har ett ansvar för att uppmärksamma och reagera när ett barn far illa. Både barnet och föräldrarna behöver hjälp i dessa situationer och det är viktigt att förmedla kontakt med de sociala myndigheterna för att de ska kunna utreda vilka behov familjen har.

Skyldigheten att anmäla

Anmälningsskyldiga som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn (0-18 år) far illa är skyldiga enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ att genast göra en anmälan till socialtjänsten. Skyldigheten att anmäla är personlig och kan inte överlåtas. Tröskeln ska vara låg, du behöver inte ha bevis eller själv utreda hur det står till kring barnet.

Att göra en anmälan enligt SoL 14:1

När du skriver en anmälan, beskriver du omständigheterna som gör att du är orolig för barnet: vad som har hänt och när, hur det har kommit till din kännedom, och barnets nuvarande situation. Om situationen är akut ska du kontakta socialtjänsten per telefon, och samtidigt göra en skriftlig anmälan. Även om du själv eller någon annan har gjort en anmälan tidigare angående samma barn eller familj är det viktigt att göra en ny anmälan om situationen föranleder det. Det kan handla om att barnets förhållanden inte har förbättrats eller till och med försämrats, eller att ny information om situationen har kommit till din kännedom.

Rutiner för anmälan

Att göra en anmälan till socialtjänsten är enklare om det finns rutiner på arbetsplatsen och en vana att hantera anmälningar. Eftersom de flesta som arbetar med barn inte har stor erfarenhet av att göra en anmälan kan det vara bra att träna i grupp med realistiska övningsfall. Varje verksamhet ska ha en skriftlig rutin för anmälan.

Ska man informera föräldrarna?

I de flesta fall bör du informera föräldrarna när en anmälan ska göras till socialtjänsten. Om du misstänker brott ska du först diskutera med socialtjänsten och eventuellt med polisen innan du informerar föräldrarna.

Du behöver inte agera ensam!

Om du är osäker, rådgör med erfarna kollegor och med socialtjänsten. Du kan diskutera ett barn utan att uppge barnets namn. Som professionell kan du dock inte vara anonym när du gör en anmälan. Kom ihåg att det är din oro för barnet du anmäler, inte föräldrarna.

Utredning vid misstanke om att barn far illa

När socialtjänsten tar emot en anmälan bedöms om en utredning ska öppnas eller inte. Om man inleder en utredning tar socialtjänsten oftast kontakt med vårdnadshavarna och kallar till ett samtal. I fall då brott misstänks kan socialtjänsten vänta med att informera vårdnadshavare tills eventuell polisutredning har inletts.

Socialtjänsten har möjlighet att informera anmälaren om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Om vårdnadshavaren lämnar sitt medgivande och socialtjänsten anser att det är lämpligt finns det även möjlighet att anmälaren och socialtjänsten kommunicerar med varandra och med familjen om det som händer i ärendet.

Barnahus är en samverkansform för utredningar när barn misstänks ha utsatts för misshandel av en närstående person eller sexuella övergrepp. Barnahus finns i nästan alla län i Sverige. Här träffas poliser, åklagare, socialsekreterare, barnläkare och barnpsykologer/barnpsykiater för att diskutera aktuella fall och planera och genomföra utredningar och undersökningar. Genom att samla alla kompetenser kring barnet görs bedömningarna snabbare och med ett tydligt fokus på barnets bästa.

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan