Särskilt viktigt att tänka på om våld mot de minsta barnen

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

En stor andel av barnen som utsätts för allvarligt våld av en närstående är under två år gamla.

  • En stor andel av barnen som utsätts för allvarligt våld av en närstående är under två år gamla
  • Den medicinska handläggningen för misstänkt misshandel av spädbarn är annorlunda jämfört med hos äldre barn, eftersom skademekanismerna skiljer sig på vissa väsentliga sätt och barnet inte själv kan berätta om det som skett.
  • Skelettskador som sällan uppkommer vid olycksfall är revbensfrakturer, frakturer i anslutning till tillväxtzonerna på långa rörbenen eller skulderbladsfrakturer. Dessa kan vara tecken på tillfogat fysiskt våld. Multipla revbensfrakturer kan ha orsakats av slag eller kraftig kompression.
  • Spädbarn som far illa kan förutom synliga fysiska skador reagera med tillväxthämning, kontaktsvårigheter eller passivitet.
  • Det är viktigt att uppmärksamma samspelet mellan barn och förälder. Läs mer om Tecken hos föräldrar
  • Skakvåld med eller utan dunkande mot ett underlag kan ge skador på hjärnan, blödningar innanför skallbenet, ögonbottenblödningar och skelettskador.
  • Blåmärken ses sällan hos barn före 6 månaders ålder utan anamnes på trauma
  • Vårdpersonal har ofta en för hög tröskel till att misstänka misshandel som orsak till skador hos spädbarn

 

Till toppen av sidan