Att främja barnets säkerhet i och omkring vatten

BARNSÄKERHET

Bristande tillsyn är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur snabbt det kan gå. Därför är det viktigt att lyfta frågan med föräldrar så att medvetenheten ökar.

Drunkning är den vanligaste orsaken då barn mellan ett och sex år omkommer i en dödsolycka (1). Tre fjärdedelar av alla barn som vårdades på sjukhus efter ett drunkningstillbud under åren 2010 - 2013 var i åldrarna ett till sju år. I hälften av fallen hade olyckshändelsen skett i en simbassäng, men även badkar, hav, sjö och andra vattendrag var registrerade som olycksplatser (2).

Drunkningsolyckor sker oftast inom 200-300 meter från hemmet. Detaljgranskning av drunkningsolyckors händelseförlopp har visat att barn till ensamstående, liksom barn från utomeuropeiska länder (framförallt barn från Iran och andra länder i mellanöstern), i högre grad är representerade i drunkningsstatistiken.

Medicinska orsaker, som neurologiska funktionshinder och epilepsi, har visat sig vara en orsak till drunkningsolyckor. Av dessa barn har nästan samtliga drunknat i badkar hemma eller i simbassäng, där övervakare funnits i närheten.

Bristande tillsyn är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur snabbt det kan gå från det att uppmärksamheten flyttats från barnet till dess att barnet drunknat, men genom att lyfta frågan med föräldrar kan medvetenheten öka (3).

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp:

Länkar

Film

För mer information och fakta om drunkningstillbud och drunkning

Till toppen av sidan