Referenser - Att främja barnets säkerhet

  1. FN:s konvention om barnets rättigheter (1989). New York: FN
  2. Socialdepartementet. En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. 2018.
  3. Myndigheten för säkerhets och beredskap MSB. Barnsäkerhetsrådet.
Till toppen av sidan