Att förebygga kvävning

I HEMMET

Att förebygga kvävning är ett ämne som är aktuellt i alla åldrar. I samtal med föräldrar utgå alltid från föräldrarnas erfarenheter, tankar och funderingar.

De senaste åren har i genomsnitt ett barn per år avlidit genom kvävningsolycka som inte beror på drunkning. De barn som dog av kvävning under åren 2010-2013 var alla i åldern 1-7 år. Omkring 200 barn om året under ovanstående period uppsökte en akutmottagning på grund av kvävningsolycka. Ungefär hälften av dem behövde läggas in för sjukhusvård (1).

Kvävningsorsaker skiftar med barnets ålder. Vilken typ av främmande material som aspirerats är viktigt ur flera aspekter. Hos små barn rör det sig oftast om matbitar.

Oljeindränkta föremål (t ex jordnötter) medför en kraftigare inflammation i slemhinnan och granulationsbildning.

Leksaker avsedda för barn under 3 år bör ha anpassad storlek och form. Runda föremål <44,5 mm i diameter och icke-runda <38,1 mm anses extra farliga. Läs om testcylinder! Även annat än små föremål som har satt sig i luftvägarna kan leda till att barnet inte får luft. Plast och andra täta material som täcker andningsvägarna eller saker som stramar åt kring halsen och kroppen så att barnet inte kan få luft är också farligt.

Socialstyrelsens anser att området miljö och barnsäkerhet är viktiga områden i barnhälsovårdens verksamheter (2). Att förebygga kvävning är ett ämne som är aktuellt i alla åldrar. I samtal med föräldrar utgå alltid från föräldrarnas erfarenheter, tankar och funderingar. Utforska vad föräldrarna har gjort, eller har tänkt göra, för att barnet inte ska sätta i halsen, få tag i plastpåsar och dylikt eller skadas av snören, huvor, hjälmar med mera.

Hjälpmedel i samtalen

År 1975 beskrev Heimlich sin manöver för att utan hjälpmedel få upp en främmande kropp genom att ställa sig bakom personen, fatta händerna under bröstkorgen och trycka kraftigt inåt-uppåt (3).

Använd avsnittet 1177 Vårdguiden - När barn sätter i halsen i samtal med föräldrar. Avsnittet tar upp vad man kan behöva tänka på för att förebygga att barnet sätter i halsen eller får problem att andas av andra orsaker. Korta filmer visar vad man ska göra om olyckan ändå händer.

Visa föräldrar MSB:s sida om kvävning där även en checklista finns.

Föräldrar till barn som använder napp visas Konsumentverkets internetsida Hallå konsument - Nappar och napphållare med råd för att främja säker nappanvändning.

Hallå konsument - barnkläder tar upp vad som är viktigt att tänka på när det gäller barnets kläder ur säkerhetssynpunkt.

Hallå konsument - Leksaker till barn under tre år tar upp vilka säkerhetskrav som ställs, och vilken säkerhetsmärkning som ska finnas, på små barns leksaker för att minimera risken för kvävning genom för långa snören eller att smådelar lossnar och kan stoppas i munnen. Det finns även en checklista som föräldrar kan använda sig av för att så långt det går försäkra sig om att barnets leksaker är säkra.

Testcylinder

Konsumentverkets testcylinder ges till föräldrarna för att de ska kunna testa saker innan de ges till barnet. Instruera noga hur cylindern används och ge även den lilla broschyren som medföljer! Det har hänt att föräldrar har missuppfattat och trott att "om saken ryms i cylindern kan den passera matstrupen och då är det ok". Beställ cylindern här.

Komplettera gärna med checklistor utifrån barnets ålder

 

Till toppen av sidan