Att främja elsäkerhet

I HEMMET

Trasiga förlängningssladdar, belysningars lamputtag som barnen sticker ned fingrarna i och vägguttag då barnet sticker in metallföremål i hålen orsakar flest elolyckor. Skadorna efter elolycka är ofta allvarliga.

Av de cirka 800 personer som varje år söker sjukvård på grund av elolyckor i hemmet är den största delen barn i åldrarna 1 till 3 år. Majoriteten av dessa barn är pojkar. Olyckshändelsen har oftast skett inomhus i ett vardagsrum eller sovrum men kök och våtutrymme är också vanliga platser. Söndagar är en överrepresenterad veckodag när barn råkar ut för elolyckor och händelsen sker oftast när barnet leker.

Det som orsakar flest elolyckor är trasiga förlängningssladdar, belysningars lamputtag som barnen sticker ned fingrarna i och vägguttag då barnet sticker in metallföremål i hålen.

Skadorna efter elolycka är ofta allvarliga och beror antingen på strömgenomgång då kroppen blir strömledande eller ljusbågsolycka då kroppen utsätts för överslag i samband med kortslutning. Ibland sker båda fenomenen samtidigt. Även bränder kan uppstå i samband med elolyckor. Om barnet överlever kan skadorna i båda fallen leda till svåra akuta men även långvariga symtom av många olika slag (1).

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp

Tips för barnsäkrare el från Myndigheten för säkerhet och beredskap (2).

  • Se till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd. Håll sladdar utom lekräckhåll.
  • Köp inte lampor eller andra elektriska produkter som ser ut som leksaker. Det gäller även så kallade nattlampor som sitter direkt i eluttaget. Om det finns lampor som ser ut som sagofigurer eller djur i hemmet bör de stå så att barnet inte når dem.
  • Tänk efter vad som kan vara lockande för barnet och var försiktig med att placera elapparater i barnrummet.
  • Placera sänglampan på ett säkert sätt.
  • Montera sänglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek.
  • Installera jordfelsbrytare. De ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det uppstår ett fel på en elsladd eller apparat bryter jordfelsbrytaren strömmen på bråkdelen av en sekund, men tänk på att den inte alltid hjälper. Om barnet till exempel sticker in föremål i vägguttagets båda hål kan olyckan ändå vara framme.
  • Lär barnen el-vett. Kunskap om elsäkerhet är livsviktig och måste hela tiden föras över till nya generationer. Lär därför barnet tidigt att respektera elen och dess faror.

Fler tips om elsäkerhet (3):

 

Till toppen av sidan