Att främja lek med säkra leksaker

BARNSÄKERHET I HEMMET

För att en leksak ska få säljas måste den uppfylla vissa krav när det gäller säkerhet, dokumentation, information och märkning. Leksaker ska vara säkra och anpassade efter barnets ålder.

Säkerhetskrav för leksaker till barn

Flera säkerhetskrav ställs på leksaker till barn. Leksakstillverkare har enligt särskilda EU-direktiv och den svenska leksakslagen ansvar för att produkten är säker. För att en leksak ska få säljas måste den uppfylla vissa krav när det gäller säkerhet, dokumentation, information och märkning (1).

Leksaker ska vara säkra och anpassade efter barnets ålder (2).

  • Innan barnet får använda sin leksak är det viktigt att kontrollera att det inte finns smådelar som kan lossna. Leksaken för små barn ska vara över 3,2 cm i diameter och bollar 4,5 cm. Det finns en testcylinder som man kan använda för att se om leksaken/småsaken har rätt storlek.
  • Snören och band som är tillräckligt långa för att nå runt barnets hals kan skada barnet.
  • Även materialet leksaken består av kan vara ohälsosamt. Läs mer i Rikshandboken om Kemikalier i barns miljö.
  • Högljudda leksaker kan ge bullerskador om de ger ifrån sig mycket korta knäpp-, slag- eller explosionsljud, till exempel skallror, pipleksaker, pistoler samt leksaker med varaktiga ljud som hålls nära eller alldeles intill örat, till exempel mobiltelefoner.

Produkter med CE-märkning (Conformité Européenne) visar att tillverkaren eller importören följt de grundläggande krav som finns avseende funktion, säkerhet, miljö och hälsa och att produkten är kontrollerad enligt rätt procedur. Leksaker som inte har CE-märkning får inte säljas inom EU.

Hjälpmedel i samtalen

CE-märkning. Illustration.

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp:

Hallå konsument - Barnprodukter

Hallå konsument - Varningar och märkningar på leksaker

Hallå konsument - Leksaker till barn under tre år 

Broschyr att ladda ned från Konsumentverket - Undersöker du leksaker lika noga?

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan