Utskrivningen från neonatalavdelningen

FÖR TIDIGT FÖDDA BARN

Om utskrivningen från neonatalavdelningen.

Utskrivningen från neonatalavdelningen baseras i första hand på barnets stabilitet i kombination med föräldrarnas vilja, kunskap och motivation att ta hand om sitt barn självständigt hemma, och inte på barnets vikt eller gestationsålder (21).

På många ställen i Sverige sker en successiv utslussning av barnet och dess föräldrar från neonatalavdelningen till hemmet. Barnet och föräldrarna kan börja med att vara hemma redan i slutet av vårdtiden på s.k. "tidigt hemgång" eller "fortsatt vård i hemmet". Detta innebär att föräldrarna vårdar sitt barn hemma med t.ex. sondmatning under tiden som de successivt ammar allt mer. Även mer avancerad vård, som ljus- eller syrgasbehandling, kan ske i hemmet.

På en del ställen i Sverige görs hembesök av personal från neonatalavdelningen. På andra ställen får familjen komma tillbaka till neonatalavdelningen med jämna mellanrum. Om föräldrarna tillåter får BHV en överrapportering innan BHV-personalen träffar familjen första gången. BHV-personalen kan med fördel kopplas in redan under sjukhusvistelsen. Först då barnet är formellt utskrivet tar BHV över sin del av ansvaret.

Utskrivningen kan upplevas som en mycket stor och ibland jobbig omställning. Man ska nu som förälder bo själv med sitt barn och ta fullt ansvar utan ständig närhet av personal. Om föräldrarna haft möjlighet att bo tillsammans med sitt barn under hela vårdtiden och varit aktiva i vården så underlättas denna övergång. Likaså underlättas övergången av en långsam utslussning från neonatalavdelningen med hjälp av täta återbesök till neonatalavdelningen och hembesök av personal från neonatalavdelningen.

Tänk på

Det underburna barnets ålder ska under det första ett till två åren av barnets liv alltid korrigeras från det datum barnet borde ha fötts; detta är speciellt viktigt då det gäller tillväxt- och utvecklingsbedömningar.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan