Referenser - Att trösta ett barn som skriker

  1. Broberg A. Granqvist P. Ivarsson T. Risholm Mothander P. Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Natur & Kultur; 2006.
  2. Bergström M. Lyhört föräldraskap. Bonnier Fakta; 2013.
  3. Williams M. Penman D. Mindfulness-and eight week plan to find peace in a frantic world. Rodale; 2011.
  4. ÅSS, Ångestföreningen i Stockholm..
Till toppen av sidan