Föräldraskap

Spädbarnsmassage

Hur du kan uppmuntra och visa föräldrar hur man kan använda sig av massage i kontakten med sitt barn.

Spädbarnsmassage är en kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan. Massagen ger förälder och barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, innerlighet och glädje. Spädbarnsmassage är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande för både barn och förälder.

Spädbarn behöver hud- till hudkontakt. I studier har man visat att mycket små spädbarn mår bättre av kroppskontakt och att försiktig beröring/massage sannolikt är bra för deras tillväxt. Man kan se hur den människan närstående chimpansen redan från första början har tät kroppskontakt med sina ungar. Många gånger sker det med slickande, nosande och gnuggande som kan jämföras med vad vi kallar massage.

Vad säger forskningen?

En sammanfattning av forskningsläget över effekten av spädbarnsmassage har publicerats i två Cochraneöversikter (1, 2).

I den systematiska litteraturöversikten av A. Underdown med flera framkommer att spädbarnsmassage kan förbättra samspelet mellan barn och förälder, men det finns inte belägg för att det påverkar barnets anknytningsmönster (1).

I den andra översikten A. Ohlsson med flera undersöktes tillväxt och utveckling hos prematura barn, denna översikt visade att daglig massage i genomsnitt kortade sjukhusvistelsen med 4,5 dagar och gav en ökad viktuppgång. Det fanns även viss evidens för att spädbarnsmassage hade positiv effekt på postnatala komplikationer och vikt vid 4-6 månader (2). Författarna riktade kritik mot studiernas metod och kvalitet.

Spädbarnsmassage i vår kultur

Intresset för spädbarnsmassage har spridits under senare år. Den franske förlossningsläkaren Frederick Leboyers bok "Kärleksfulla händer" gav en inblick i den indiska konsten att genom massage "tala till barnets hud". Tekniken som lärs ut i Sverige i dag är utarbetad av den amerikanska forskaren Vimala S McClure, som grundade organisationen IAIM (International Association of Infant Massage) 1992.

"Syftet med International Association of Infant Massage är att främja kärleksfull beröring
och kommunikation genom praktisk erfarenhet, utbildning och forskning så att barn, föräldrar och alla som tar hand om och möter barn världen över känner sig älskade, uppskattade och respekterade."

Utifrån Vimala S McClure erfarenhet av babymassage har hon sammanställt en teknik som fungerar som ett växelspel mellan rogivande och stimulerande strykningar. Tekniken finns beskriven i boken "Spädbarnsmassage – en handbok tillägnad nyblivna föräldrar" samt i den svenska boken "Spädbarnsmassage, en handbok".

Spädbarnsmassage i andra kulturer

Massage är i många kulturer en kärleksfull handling med djupa rötter. Kunskapen går i arv från mor till dotter. Att massera sina barn är lika självklart som att mata, bada och sköta om dem. De kulturer som hållit fast vid att kontinuerlig hudkontakt är viktigt är indianska och afrikanska stammar, maorier, indonesier, eskimåer och indier. Dessa kvinnor masserar ofta sina barn direkt efter födseln för att få en harmonisk övergång till det nya livet.

Babymassage har sitt ursprung i Kerala i södra Indien. Där anses den vara en helig konst, ett sätt att förlänga den omedelbara kontakten mellan mor och barn. På Nya Guinea finns ett talesätt: "Barnet gråter för att vara nära mammas hud".

Uppmuntra kroppskontakt

BHV bör uppmuntra alla former av nära kontakt mellan föräldrar och barn (3, 4). Spädbarnsmassage innebär en stimulering av alla sinnen genom ögonkontakt, närhet och doft. Beröringssinnet stimuleras av de fasta, upprepade strykningarna av varma mjuka händer. Det får barnet att känna sig tryggt och älskat. Föräldern kanske sjunger och småpratar med barnet under massagen.

Den troliga verkningsmekanismen vid mjuk beröring som exempelvis massage är frisläppandet av det kroppsegna hormonet oxytocin, som ger positiva effekter på såväl humör som immunförsvar och hälsa. Oxytocin aktiverar kroppens lugn-och-ro-system och är motsatsen till kamp-och flyktreaktion som vi får vid stress (5). Hormonet utsöndras, förutom vid beröring, i riklig mängd vid födande och amning hos alla däggdjur. Det hjälper mor och unge att präglas på varandra och kallas därför också ett modershormon eller ett anknytnings- och bindningshormon.

Förutsättningarna för att växa och utvecklas psykiskt och fysiskt ökar med mycket kärlek, ömhet och beröring. Den fysiska närheten mellan barn och föräldrar är viktig för barnets förmåga till närhet senare i livet. Varje form av aktivitet som ökar samspelet mellan föräldrar och barn är bra för barnets utveckling och mentala hälsa. Förutsättningen är att både föräldrar och barn trivs (6).

Spädbarnsmassage rekommenderas inte till föräldrar som känner sig obekväma med en sådan aktivitet, eftersom det kan leda till en sämre kontakt. Där får man i stället försöka hitta andra tillfällen att uppmuntra närhet och kroppskontakt som föräldern kan känna sig trygg och avslappnad med.

Kan massage bota eller lindra spädbarnskolik?

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att massage av buken, som utförs regelbundet och förebyggande kan lindra vid magknip och gasbesvär (7).

Fördelar för föräldern

För föräldern är spädbarnsmassage ett tillfälle att komma nära barnet och lära känna, förstå och besvara barnets signaler och kroppsspråk. Känselsinnet stimuleras av de fasta, välbekanta strykningarna av varma, mjuka händer. Den kunskapen har en gynnsam effekt på relationen till barnet och hjälper föräldern att utveckla sitt eget sätt att beröra, lugna och trösta sitt barn.

Spädbarnsmassage ger även pappan/partnern tillfälle till kroppsnära gemenskap

Här har pappa/partner möjlighet att komma nära och få känna avslappnings- och välbefinnandehormonerna strömma till på liknande sätt som mamman upplever genom amningen. Att massera sitt barn kan bli den speciella pappa/partner-barn-mysstunden där pappa/partner får känna att hen duger lika bra som mamma (8).

Spädbarnsmassage har ingen åldersgräns

Börja försiktigt massera det nyfödda barnet med enkla strykningar. Massagen kan sedan under uppväxtåren vara ett lustfyllt och roligt sätt att behålla närhet och kroppskontakt med sitt barn. Strykningarna anpassas då utifrån barnets önskemål.

Förberedelser

  • Föräldern bör vara lugn och avslappnad och se till att inte bli störd under massagen.
  • Föräldern bör inta en bekväm ställning på golvet med barnet liggande framför sig på en mjuk handduk eller dyna.
  • Barnet förbereds genom att föräldern tar ögonkontakt med barnet och värmer några droppar olja mellan händerna och ber om lov att få massera. Denna ritual lär sig barnet känna igen och ger hen tillfälle att med sitt kroppsspråk visa om hen är redo att bli masserat. Respekt och lyhördhet inför barnets signaler är avgörande.

Det är lämpligt att använda en kallpressad, vegetabilisk olja till exempel, oliv, mandel, solrosfrö, tistel, eller druvkärna) för att händerna ska glida lätt på huden.

Rumstemperaturen ska vara varm och behaglig, cirka 22-24 grader. Det är viktigt för att barnet ska kunna slappna av. Bästa tiden för massage är när barnet är lugnt, vaket, intresserat och inte nymatat. Vänta 20-30 minuter efter måltid med massage.

Till toppen av sidan