Livsvillkor

Levnadsvanor

Innehåll om hälsosamtal och främjande av goda levnadsvanor; matvanor, sömn, rörelse och fysisk aktivitet, munhälsa, toalettvanor, skärmvanor samt föräldrarnas tobaks- och alkoholvanor.

Till toppen av sidan