Levnadsvanor

Grunda sunda vanor - pedagogiskt bildmaterial

Grunda Sunda Vanors pedagogiska bildmaterial syftar till att främja och öka barnets delaktighet i hälsosamtalet om hälsosamma levnadsvanor.

Hälsosamtalsmodell

Troll som gungar på en gunga

Bilderna nedan är delvis abstrakta för att stimulera till fritt tyckande och tänkande för barnet. Texten nedanför bilderna är tänkt att vara ett stöd för dig som håller i hälsosamtalet. Genom att använda bilderna i samtalet med barnet ges möjlighet till att ta del av barnets perspektiv, och av barnets erfarenheter.

Du får därmed en inblick i hur barnet upplever, tänker och känner i hälsofrågor. Bilderna kan användas från 2,5 års ålder och anpassas efter barnets mognad. För vissa barn kan det innebära att du som barnhälsovårdspersonal använder några av bilderna och för andra används alla bilderna.

Intervjustudie

En intervjustudie gjordes 2015 med sex sjuksköterskor i ett projekt som implementerade Grunda Sunda Vanor hälsosamtalsmodell. Studien innebar en beskrivning av sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta med Grunda Sunda Vanors hälsosamtalsmodell vid barnets fyraårs hälsobesök på BVC.

Sjuksköterskornas hälsosamtal präglades av ett hälsofrämjande förhållningsätt, om mötet och samtalet tillsammans med det pedagogiska bildmaterialet. Resultatet visade bland annat att hälsosamtalmodellen hade utvecklat och främjat hälsosamtalet samt att bildmaterialet hade varit en dörröppnare i hälsosamtalen med barnen. Barnen pratade mer än tidigare och samtalen hade blivit både enklare och bättre.

Beskrivningen som följer är exempel på hur materialet kan användas.

Skriv ut bilderna nedan

 1. Högerklicka - välj "spara bilden på din dator" eller "öppna i ny flik" och skriv sedan ut bildfilen (Ctrl P).
   

Frukt och grönt

 • "Har du sett! Här kommer frukt- och grönsaksfigurer."
 • "Känner du igen någon av dem? Vilken då?"
 • "Figurerna ser glada ut, kanske ska de leka någonting eller vad tror du?"
 • "Har du smakat på någon av dem?"
 • "Vilken var godast?"

Fikonet är en frukt som kan leda till funderingar "Vad tror du att det är för frukt?" Några barn benämner den som lök och andra en melon. Fortsätt att uppmuntra barnet genom att exempelvis svara "Ja det har du rätt i, det kan det ju vara". Om det passar kan du berätta vad andra tror att det är.

Barnet kan även ges möjlighet att räkna antalet frukter "Hur många figurer är det som leker på stranden, vill du försöka räkna hur många det är?"

Reflektera över svaren, sammanfatta och bekräfta.

Trollet hälsar på några grönsaks- och fruktgubbar
Bild 1

Tallriksmodellen

 • "Här kommer maten springande, men vad är det för matfigurer? Känner du igen några av dem?"
 • "Det ser ut som de ska hoppa in på...Var tror du de ska hoppa in?"
 • "Är det något som brukar vara på din tallrik? Vilken mat gillar du bäst?"

Här finns tre basfärger på tallriken, låt barnet benämna färgerna. Reflektera över svaren, sammanfatta och bekräfta.

En tallrik med olika slags mat på
Bild 2

Handmodellen

 • "Här kan man se hur mycket mat som kan vara lagom att äta till lunch och middag."
 • "En hand av exempelvis, kött-fisk-ägg, en hand ris-pasta och en hand grönsaker-frukt."
 • "Hur stor är din hand?"
 • "Hur stor hand har mamma/pappa?"

Handmodellen innebär att tallriken delas i tre lika stora delar, där varje tredjedel motsvarar barnets hand. Här kan det vara roligt för barnet att rita av sin och förälderns hand och jämföra liten med stor.

 

Trollet tittar på en tallrik och tre små händer sträcker fram mat till tallriken
Bild 3

Dryck

 • "Här tittar trollet på när kannan häller upp något att dricka i glasen och undrar – Vad kan det vara i kannan?
 • "Vad tror du det är i kannan?"
 • "Vad kan det vara i glasen på bilden?"
 • "Vad tycker du om att dricka?"
 • "Vad brukar du dricka?"

Reflektera över svaren, sammanfatta och bekräfta.

Trollet tittar på flera glas på ett bord med olika dryck i. Någon häller upp vatten i ett av glasen.
Bild 4

Tänder

 • "Oj vilka fina tänder trollet har!"
 • "Hur många tänder har du - ska vi räkna?"
 • "Trollet borstar tänderna med tandkräm- ser du skummet?"
 • "Tandborsten står bredvid och ser trött ut och trollet sitter i sängen, undra om de precis har vaknat eller ska gå och lägga sig? Vad tror du?"
 • "Det kan ju vara både och, för en tandborste behöver borsta tänderna både morgon och kväll."
 • "När brukar tandborsten borsta dina tänder?"
Trollet borstar tänderna innan hen ska gå och lägga sig
Bild 5

Aktiviteter - stillasittande

 • "Här gör barnen olika saker. Vad tycker du ser roligast ut?"
 • "Brukar du göra några av dessa saker?
 • "Vilken då?"
 • "Vad gillar du att göra allra mest?"

Barnet sitter i knät och lyssnar på en saga. Här ges möjlighet för uppmuntran till att läsa med och för barnet. Reflektera över svaren, sammanfatta och bekräfta.

Två barn sitter på golvet och spelar spel, trollet sitter i en kvinnas knä och hon läser högt för hen ur en bok. En pappa kommer in med ett barn i en vagn.
Bild 6

Aktiviteter - utelek

 • "Här gör barnen olika saker. Vad tycker du ser roligast ut?"
 • "Brukar du göra några av dessa saker?
 • "Vilken då?"
 • "Vad gillar du att göra allra mest?"

Reflektera över svaren, sammanfatta och bekräfta.

Ett barn klättrar i träd, ett barn hoppar studsmatta och ett barn sparkar boll.
Bild 7

Aktiviteter utelek

 • "Här gör barnen olika saker. Vad tycker du ser roligast ut?"
 • "Brukar du göra några av dessa saker?"
 • "Vilken då?"
 • "Vad gillar du att göra allra mest?"

Reflektera över svaren, sammanfatta och bekräfta.

Flera barn leker på en lekplats med en pappa som tittar på
Bild 8

Sömn

 • "Vad tror du Trollet gör?"
 • "Det verkar som om trollet drömmer något"
 • "Har du drömt någon gång?"
 • "Vill du berätta om någon dröm?"
 • "Du vill kanske rita något du drömt om?" "
 • "Hur brukar du göra när du ska sova?"

Reflektera över svaren, sammanfatta och bekräfta.

Trollet ligger i sin säng och sover. Man ser hens drömmar i en bubbla.
Bild 9

Potta och toalett

 • "Har du sett! Här är trollfamiljen på toaletten."
 • "Det lilla trollet sitter på pottan och ser glad ut, vad leker det lilla trollet med tror du?"
 • "Vad tror du det lilla trollet gör på pottan?"
 • "Var brukar du kissa någonstans?"
 • "Var brukar du bajsa någonstans?"

Reflektera över svaren, sammanfatta och bekräfta.

Ett litet troll sitter på potta och ett litet troll sitter på en toalett
Bild 10

Använd bilderna i hälsobesöken

Bildmaterialet ger även utrymme för att integrerar andra delar av vad som ingår vid hälsobesöken på BVC. Exempelvis Aktiviteter - utelek (bild 7) där trollet hoppar studsmatta med skyddsnät och barnet klättrar i trädet.

Aktiviteter - utelek (bild 8) där trollet och barnen leker i vuxet sällskap, barnet som cyklar har hjälm. I bilen färdas två barn där det ena barnet sitter fastspänt i bilstol medan det andra barnet inte sitter fastspänt vilket kan leda till en dialog om att främja barnets säkerhet och förebygga olycksfall.

 • "Vad är det som är bra här på bilden när barnen hoppar på studsmattan?"
 • "Har du sett att barnet som cyklar har en cykelhjälm?"

I bilen åker det två barn med sin förälder. Här måste föräldern stanna bilen för det ena barnet sitter inte fastspänd i sin bilstol.

På balkongen i bild 8 ses en vuxen röka vilket kan leda in samtalet kring betydelse av att växa upp i en rökfri miljö.

Till toppen av sidan