Livsvillkor

Migration

Översiktssida för innehåll om barn som har flyttat till Sverige från andra länder. Hälsoundersökningar, teambesök, sjuksköterskebesök, barnsäkerhet, kostvanor, psykisk hälsa och tolk.

Innehåll

Till toppen av sidan