Barnaga

MIGRATION

Alla barn har rätt till en barndom fri från våld och annan kränkande behandling. BHV har en viktig uppgift att på ett respektfullt sätt förmedla svensk lagstiftning.

Alla barn har rätt till en barndom fri från våld och annan kränkande behandling. Barnaga var 2016 förbjudet i 49 länder, och ännu fler länder har ett förbud mot aga i skolan. Fortfarande saknar cirka 80 procent av alla barn skydd mot våld i hemmet (8). Några exempel på länder där barnaga är tillåtet i hemmet är Storbritannien, Frankrike, Italien, Turkiet, och USA.

Kanske har familjen använt aga som en uppfostringsmetod i ursprungslandet, kanske har föräldrarna själva varit utsatta för aga. Det är vårt ansvar inom barnhälsovården att erbjuda stöd till alla samt att ge utökat stöd och avlastning till de föräldrar som har det tyngst (10).

BHV har en viktig uppgift att på ett respektfullt sätt förmedla svensk lagstiftning.

Till toppen av sidan