Migration

Barnsäkerhet ur migrationsperspektiv

Nyligen anlända föräldrar är en viktig målgrupp för BHV:s olycksförebyggande arbete. Många nyanlända föräldrar kan inte simma och är vana vid andra regler om till exempel bilbarnsstol.

Risken för olycksfall

Risken för olycksfall ökar i en ovan miljö. Nyligen anlända föräldrar utgör en viktig målgrupp för BHV:s olycksförebyggande arbete, eftersom deras kunskaper och erfarenheter i den nya miljön är begränsade. Det är viktigt att utgå från familjernas egna kunskaper och bygga på dem.

Simkunnighet

Många föräldrar som nyligen anlänt till Sverige är inte simkunniga, vilket troligen är en faktor som bidrar till att drunkningsolyckor är överrepresenterade hos barn som migrerat. En viktig olyckspreventiv åtgärd är därför att alla kommuner kan erbjuda barn simundervisning, och att denna även når barn med utländskt ursprung. Många kommuner erbjuder gratis eller subventionerad simundervisning till de barn som bor i kommunen.

Bilbarnstol

I en del länder är det inte lagstadgat att man ska använda bilbarnstol. Det är viktigt att informera föräldrarna om vilka regler som gäller i Sverige. Läs mer på Trafikverkets hemsida om barn i bil och i Rikshandboken Barn i bil för ytterligare information.

Till toppen av sidan