Migration

Hembesök för barn som har migrerat

Om hembesöket, som ligger till grund för familjens fortsatta kontakter med BVC.

Hembesöket ligger till grund för familjens fortsatta kontakter med BVC. Detta första möte är viktigt för att få förståelse för familjens livssituation, för att kunna etablera en god kontakt och därmed stötta barnen och familjerna i att främja barnets hälsosamma utveckling.

Ibland bor man så tillfälligt och trångt att man inte önskar att visa upp det som sitt hem. Papperslösa familjer vågar nästan aldrig öppna dörren av rädsla för upptäckt. För familjer som lever i papperslöshet eller som gömda kan det vara svårt att få till ett hembesök när förtroendet ännu inte är etablerat, men möjligheten att erbjuda ett hembesök senare kvarstår.

Läs mer på Rikshandboken: Hembesök 

Hembesök - bakgrund och syfte

Till toppen av sidan