Migration

Sjuksköterskebesök för barn som har migrerat

Personal på BVC har tystnadsplikt, och ingen skyldighet att lämna ut uppgifter till Migrationsverket. Det kan vara viktig information för familjen att känna till.

Inskrivningssamtal

Inskrivningssamtalet är utgångspunkt för det fortsatta stödet till den nyligen invandrade familjen. Det är klokt att avsätta rikligt med tid till detta samtal då det är mycket information som ska utbytas. Prioritera vad som skall tas upp vid första besöket och var generös med återbesök.

Känsliga uppgifter är oftast lättare att ta upp när man träffats ett par gånger och börjat känna varandra. Det är viktigt att förmedla att det inte är fråga om förhör utan att uppgifterna kan behövas för att kunna hjälpa familjen så bra som möjligt. Föräldrar till barn på flykt har ofta fått liknande frågor vid inskrivningssamtalet under asylutredningen. Personal på BVC har tystnadsplikt, och ingen skyldighet att lämna ut uppgifter till Migrationsverket. Det kan vara viktig information för familjen att känna till.

Under inskrivningssamtalet bör man kortfattat informera, om de resurser som finns i Sverige för både friska och sjuka barn, och om innehållet i BVC:s verksamhet. Vid inskrivningssamtalet kan det framkomma frågor kring barnets hälsa som föräldrarna inte har haft möjlighet att söka hjälp för i ursprungslandet eller under migrationen. Ibland kan dessa redas ut på BVC, men när så behövs, bör familjen hjälpas vidare till annan vårdgivare.

Viktigt att ta upp vid inskrivningssamtalet

Socialt

 • Föräldrarnas ursprungsland, utbildning, yrke, språk, folkgrupp, land/stad. 
 • Ev. släktskap mellan föräldrarna, ev. ärftliga sjukdomar. 
 • Aktuell familjesituation i Sverige inkl. boende, förläggningsvistelser, asylstatus, tid i Sverige, syskon, släktingar och/eller vänner. 
 • Föräldrarnas sysselsättning, barnomsorg. 
 • Upplevelser av krig, förföljelse, separationer, förluster, möjligheter till lek och förskola. 

Tidigare hälso- och sjukvård

 • Sjukdomar, allergi, mediciner. 
 • Erfarenheter av förebyggande barnhälsovård, tandvård och sjukvård. 
 • Kunskap om barnsäkerhet, syn- och hörselprövning. 
 • Metabol screening/PKU. 
 • Vaccinationer. 

Utveckling

 • Graviditet, förlossning, ev. komplikationer, födelsevikt. 
 • Milstolpar i utvecklingen. Tillbakagång i utveckling. 

Aktuellt

 • Kost, tillväxt, näringstillstånd, karies. 
 • Psykiska och psykosomatiska symptom t ex ängslan, depressivitet, sömnsvårigheter, mardrömmar, återupplevandesymtom, fobiska rädslor, oro, aptitlöshet, vill inte jollra, tala eller leka, isolerar sig, blivit skygg, påtagligt aggressiv. 
 • Besvär med huvudvärk. 
 • Magont, förstoppning, kan inte hålla avföring, kissar på sig dagtid, ont i ben rygg leder. 

 

Till toppen av sidan