Migration

Tandhälsa barn för barn som migrerat

En studie visar att barn med migrationsbakgrund löper större risk för karies. BHV bör därför förmedla kunskaper om tandhälsa.

Många ursprungsländer erbjuder inte förebyggande tandhälsovård därför kan det vara viktigt att hjälpa föräldrar att komma i kontakt med folktandhälsovården. En del nyanlända föräldrar har erfarenheter av tandläkare som någon man endast besöker då man har tandvärk och det kan vara svårt att se fördelarna med förebyggande besök.

En nyligen publicerad studie visar att barn med migrationsbakgrund i Sverige löper större risk för karies (7). BHV bör därför förmedla kunskaper om tandhälsan och ha ett nära samarbete med tandhälsovården. Ett sådant samarbete är viktigt dels i det förebyggande arbetet, dels i de fall där karies eller förstadier till karies finns.

Läs mer i Rikshandboken: Tänder

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan