Teamarbete på BVC med barn som migrerat

MIGRATION

Barn mellan 0 till 6 år som nyligen har flyttat till Sverige erbjuds barnhälsovård enligt det nationella programmet. Tips på rutiner på BVC för barn som migrerat.

Erbjud det nationella barnhälsovårdsprogrammet

Nyligen invandrade barn 0-6 år erbjuds det nationella barnhälsovårdsprogrammet på BVC och äldre barn registreras i Elevhälsan för hälsofrämjande och förebyggande insatser. På BVC bör alla barn erbjudas ålderanpassad komplettering av undersökningar som varit aktuella om barnen hade varit inskrivna från födseln, som till exempel bedömning av barnets tillväxt, utveckling, språk, syn, hörsel inklusive somatiska läkarundersökning och kompletterande vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Journalen kompletteras således med uppgifter som skulle ha funnits i journalen om barnet fötts i Sverige.

En nyanländ familj kan behöva mer tid vid sina första besök på BVC. Då livsvillkoren i familjens ursprungsland varierar stort bör man som BVC-personal vara lyhörd för att kunna erbjuda en god och hälsofrämjande barnhälsovård som motsvarar den enskilda familjens behov så bra som möjligt.

Ett nytt sammanhang

Familjer som migrerat till Sverige befinner sig i en ny situation, de flesta har inte tillgång till sitt sociala nätverk och man är inte bekant med de strukturer i samhället som finns för att stötta barnfamiljer. En del familjer kan bära med sig traumatiska upplevelser som kan påverka deras föräldrablivande. Forskning visar att ekonomiska initiativ och institutionella faktorer som till exempel förskola påverkar föräldrablivandet hos människor som migrerat, och påverkar föräldrarna i andra generationen positivt (1). Det är viktigt att man som personal känner att man har stöd i organisationen för att kunna lyssna på familjernas berättelser, stötta dem på bästa sätt och hjälpa dem att hitta en känsla av sammanhang.

Till toppen av sidan