Migration

Teambesök för barn som har migrerat

Om teambesök med sjuksköterska och läkare. Teamet kan komplettera varandra i rådgivning och stöd till familjen.

Teambesöket med sjuksköterska och läkare ger möjlighet att möta familjen utifrån olika professionella perspektiv med barnets bästa i främsta rummet. Teamet kan komplettera varandra i rådgivning och stöd till familjen.

Somatisk undersökning som genomförs av läkare på BVC skiljer sig inte från sedvanliga Somatiska undersökningar. BVC-teamet tar ställning till om det finns behov av ytterligare somatiska undersökningar, uppföljande besök och/eller behandling. Teamet får även ta ställning till eventuellt behov av akut psykiskt stöd och vård till barnet eller familjen.

Läs mer Teamarbete i barnhälsovården

Till toppen av sidan