Teambesök

MIGRATION

Om teambesök med sjuksköterska och läkare. Teamet kan komplettera varandra i rådgivning och stöd till familjen.

Teambesöket med sjuksköterska och läkare ger möjlighet att möta familjen utifrån olika professionella perspektiv med barnets bästa i främsta rummet. Teamet kan komplettera varandra i rådgivning och stöd till familjen.

Somatisk undersökning som genomförs av läkare på BVC skiljer sig inte från sedvanliga somatiska undersökningar. BVC teamet tar ställning till om det finns behov av ytterligare somatiska undersökningar, uppföljande besök och/eller behandling. Teamet får även ta ställning till eventuellt behov av akut psykiskt stöd och vård till barnet eller familjen.

Till toppen av sidan