Migration

Tolk

Barnets och föräldrarnas egen uppfattning om behovet av tolk ska vara vägledande. Men behovet av patientsäkerhet betyder också att vårdpersonalen kan använda tolk för att säkerställa god kommunikation.

Att få tala och få information på ett språk som man förstår är av stor betydelse för att kunna tillgodogöra sig vård och hälsofrämjande. Enligt förvaltningslagen bör en myndighet eller samhällsinstitution som t.ex. barnavårdscentralen och hälso- och sjukvårdens mottagningar, vid behov anlita tolk när den har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad (6).

Var noggrann med att anlita en auktoriserad tolk för samtalet med familjen. Barnets och/eller föräldrarnas egen uppfattning om behovet av tolk ska vara vägledande men behovet av patientsäkerhet betyder också att vårdpersonalen kan använda tolk för att säkerställa god kommunikation. Tolken har tystnadsplikt. Beroende på den enskilda situationen kan det finnas fördelar med tolken närvarande i rummet, i andra situationer kan telefon- eller videotolkning vara ett bättre alternativ. Tolkens kön spelar roll. Ofta har kvinnliga tolkar ett bättre språk för termer i barnavård och mödrar från patriarkala samhällen känner sig ofta friare med en kvinnlig tolk. Familjen bör också ges chans att godkänna tolken, särskilt på mindre orter kan tolken och familjen känna varandra privat.

Till toppen av sidan