Referenser - Hälsosamtal om levnadsvanor

  1. Holm Ivarsson, B, Kuehn Krylborn L. Trygg Lycke S. Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn. Gothia Fortbildning; 2013.
  2. Ogdén, J. Health Psychology - A textbook. 2012.
Till toppen av sidan