Referenser - Hälsosamtal om levnadsvanor

  1. Holm-Ivarsson. B. MI : motiverande samtal i hälso- och sjukvården : praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Gothia Fortbildning;
  2. Ogdén, J. Health Psychology - A textbook. 2012.
  3. Holm Ivarsson, B, Kuehn Krylborn L. Trygg Lycke S. Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn. Gothia Fortbildning; 2013.
Till toppen av sidan