Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer

Informationsmaterial och brevmallar - översikt

Översiktssida för informationsmaterial inom barnhälsovården: mallar för inbjudningar till BVC, uteblivna besök och information på engelska om svensk barnhälsovård.

Innehåll

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Intyg vid risk för könsstympning

Intyget är framtaget av barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupp för migration och hälsa och kan användas och skrivas ut i arbetet med att förebygga kvinnlig könsstympning.

Manual och checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Manual för checklista för att utesluta kontraindikationer inför vaccination med BCG-vaccin och rotavirusvaccin.

Bildstöd inom barnhälsovården

Bildstöd för ökad delaktighet för barnet och föräldrarna i barnhälsovården. Något som är lagstadgat både i barnkonventionen och patientlagen.

Till toppen av sidan