Referenser - När vårdnadshavare inte ser till att barnet kommer till hälsobesök

  1. Regeringen. En nationell strategi för att stärka föräldrastödet. Stockholm: Regeringskansliet; 2018.
  2. Kling, Stefan; Vinnerljung, Bo; Hjern, Anders. Somatic assessments of 120 Swedish children taken into care reveal large unmet health and dental care needs. Acta Pædiatrica. 2016;105, 4:416-420..
  3. Annlis Söderholm. När barn far illa. Finlands Barnläkarförening. 2006;166,2:
  4. VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Barn som far illa/eller riskerar att fara illa. Handläggning för hälso- och sjukvården och tandvården. 2015.
Till toppen av sidan