Metoder och riktlinjer

EPDS-formulär

Rikshandboken har 21 validerade EPDS-formulär som man kan ladda ner och skriva ut. Här finns också formulär för kodning av svaren.

Att använda EPDS-formulären

I boken Cox,J, Holden J, Henshaw C. Perinatal Mental Health. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual. RCPsych Publications 2014 finns samtliga 54 översättningar av EPDS, varav 46 är validerade (se sidorna 79-191).

Det är tillåtet för kliniker och forskare att kopiera översättningarna i boken för eget bruk, om man anger referensen till ursprungsartikeln. Av rättighetsskäl kan vi inte publicera alla översättningarna på Rikshandboken.

Formuläret på svenska

EPDS-formulär på svenska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 151.

Formulären på andra språk i bokstavsordning

EPDS-formulär på arabiska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 23.

EPDS-formulär på dari/persiska (talas i Afghanistan) - Cut-off saknas. Dari-versionen är ej validerad. Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014. 

EPDS-formulär på engelska - Cut-off poäng är 12/13
Läs mer i Perinatal Mental Health: The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd ed, 2014 Cox J, Holden J, Henshaw C.

EPDS-formulär på engelska (Sydafrika) - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 135.

EPDS-formulär på farsi/persiska (talas i Iran) - Cut-off poäng är 12/13. Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014.

EPDS-formulär på franska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 53.

EPDS-formulär på holländska - Cut-off poäng är 12/13. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 45.

EPDS-formulär på igbo - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 72.

EPDS-formulär på italienska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 78.

EPDS-formulär på japanska - Cut-off poäng är 8/9, men ska användas med varsamhet. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 84.

EPDS-formulär på kinesiska (mandarin) - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 31.

EPDS-formulär på kurdiska (sorani) - Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014.

EPDS-formulär på malajiska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 98.

EPDS-formulär på maltesiska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 104.

EPDS-formulär på norska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 110.

EPDS-formulär på portugisiska- Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 120.

EPDS-formulär på punjabi - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 128

EPDS-formulär på spanska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 141.

EPDS-formulär på turkiska - Cut-off poäng är 12/13. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 161.

EPDS-formulär på tyska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 66.

EPDS-formulär på vietnamesiska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 167.

Till toppen av sidan