Främre fontanellens storlek

HUVUD

Om stora fontanellen inte kan kännas eller är ovanligt stor ska barnet bedömas av barnläkare.

Kan normalt variera från några centimeter till några millimeter i diameter.

Orsaker

Mycket stora fontaneller kan finnas vid hypothyreos eller skelettdysplasi. Om fontanellen inte kan kännas alls kan det bero på onormal suturslutning.

Åtgärder

Ingen åtgärd om barnet verkar normalt för övrigt. Barn med hypothyreos upptäcks vanligen vid neonatal screening (tillsammans med PKU-provet).

Till läkare

Om stora fontanellen inte kan kännas eller är ovanligt stor ska barnet bedömas av barnläkare.

Läs mer i Rikshandboken om Skallasymmetri.

Till toppen av sidan