Ryggrad

SKELETT OCH MUSKLER

Om ryggraden hos barn och när barnet ska till läkare.

Tydlig snedhet eller "knickar" hos spädbarn kan bero på missbildade kotor eller asymmetrisk muskulatur.

Förändringar över nedersta ländryggen, korsryggen eller svansutskottet kan finnas som hudförändringar, gropar, fistelöppningar, hårtofsar eller subcutana resistenser. Vid sådana fynd måste man vara särskilt uppmärksam på barnets ben-, fot-, blås- och sfinkterfunktioner. Sekundärinfektioner kan uppstå särskilt om fistlar finns.

Till läkare

Barn med tydlig snedhet eller "knickning" i ryggraden ska remitteras till ortoped.

Ökad hals-bröstkyfos eller ökad ländlordos föranleder normalt ingen åtgärd och orsakar ej heller smärtor.

Förändringar i hud- och mjukdelar över länd- och korsrygg och svansutskott ska undersökas av barnläkare.

Till toppen av sidan