Ögon- och synundersökning på BVC - översikt

Vad man letar efter vid syn- och ögonundersökning på BVC

Ögon och syn ska undersökas vid flera besök på BVC. Det här är en övergripande text om barnets ögon och syn och vad som ska vara i fokus vid undersökning i olika åldrar.

Vid de första undersökningarna hos ett nyfött barn är fokus att hitta medfödda sjukdomar och missbildningar i ögonen, samt att upptäcka infektioner som överförts från mamman vid förlossning.

När barnet blivit ett par månader är det viktigt att kontrollera att barnet utvecklar syn på ett normalt sätt. Omkring 1–2 månaders ålder bör barnet kunna använda sin syn på ett sådant sätt att det kan fixera ansikten, ge svarsleende med mera. Barnet ska fortsätta att utveckla sin syn upp till cirka 8 års ålder. För att denna synutveckling ska kunna ske på ett normalt sätt krävs att inget stör synen.

Viktigt hitta det som kan störa synutvecklingen och leda till amblyopi

Många sjukdomar eller tillstånd som påverkar ögonen kan störa synutvecklingen, exempelvis skelning, nedhängande ögonlock, grå starr och behov av glasögon. Vid dessa tillstånd riskerar ögat att utveckla den typ av synnedsättning som beror på bristande träning eller användning av ögat som kallas amblyopi, och som blir bestående hela livet om den inte upptäcks i barnaåren.

För att undvika amblyopi är det viktigt att upptäcka ögonsjukdomar tidigt så att de kan behandlas. Tidig behandling gör att barnet får möjlighet att utveckla sin syn innan det är för sent. På BVC måste därför ögon- och synutvecklingen kontinuerligt undersökas och bedömas, så att barn så snart som möjligt kan remitteras till ögonklinik om behov finns.

Synprövning med syntavla vid 4-årsbesöket

Från cirka 4 års ålder kan de flesta barn medverka till synprövning med symboler på syntavla. Denna undersökning ingår som ett moment vid 4-årsbesöket. Det är av stor vikt att undersökningen genomförs på ett korrekt sätt så att resultatet blir tillförlitligt.

Fokus att undersöka vid olika åldrar

Ögon- och synundersökning hos spädbarn 0 - 1 månader

 • Hornhinna
 • Ögonlock
 • Kladdiga/röda ögon
 • Röd reflex
 • Pupiller
 • Syn
 • Skelning

Läs mer här:  Ögon och synundersökning av barn 0-1 månader 


Ögon- och synundersökning hos små barn 2 - 5 månader

 • Syn
 • Nystagmus
 • Skelning

Läs mer här: Ögon och synundersökning av barn 2- 5 månader


Ögon- och synundersökning hos små barn 6 månader till 3 år

 • Syn
 • Skelning
 • Röd reflex

Läs mer här: Ögon och synundersökning av barn 6 månader till 3år


Ögon- och synprövning 4 år

 • Synprövning med syntavla
 • Skelning

Läs mer här: Ögon- och synprövning - 4 år

Ögonbesvär hos barn

Vanliga ögonbesvär hos barn är:

 • skräp i ögat
 • frätande ämne i ögat
 • slag mot ögat
 • röda ögon
 • kladdiga ögon
 • svullna ögonlock.

Läs mer här: Ögonbesvär hos barn

 

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan