Hjärta, femoralispulsar och lungor - undersökning

SOMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Om när barnet ska undersökas av barnläkare. Alla blåsljud ska noteras i journalen.

Hjärta


Lyssna efter blåsljud över basen, efter vänster sternalkant och apex, och glöm inte platsen för ductus arteriosus (lateralt om I 1-I 2 sin). Hjärttoner bedöms främst med hänsyn till dubblering.

Barn med följande auskultationsfynd ska undersökas av barnläkare:

  • diastoliskt blåsljud
  • blåsljud av sträv karaktär
  • blåsljud med ovanlig lokalisationblåsljud hos spädbarn under 6 månader (systoliskt eller diastoliskt)
  • blåsljud hos till synes friska barn över 6 månader, men där blåsljudet hörts vid flera undersökningstillfällen
  • blåsljud kombinerat med cyanos, andningsbesvär, dålig tillväxt, svaga femoralispulsar
  • dubblerad andra ton (konstant kluven andraton kan bero på ASD)

Blåsljud bör bedömas efter ljudkaraktär, lokalisation och undersökarens erfarenhet. Många barn har ett mjukt, kort fysiologiskt blåsljud som uppkommer när blodet strömmar genom normala öppningar i hjärtat och de stora kärlen. Det hörs oftare på yngre och magrare barn, hörs bäst över hjärtbasen och oftare vid förhöjd hjärtminutvolym som vid anemi, feber eller takycardi (1).

Förälder bör informeras om alla blåsljud, även de oskyldiga, och de ska noteras i journalen.

Femoralispulsar


Femoralispulsar palperas rutinmässigt första året samt då blåsljud hörs över hjärtat. Pulsar som inte kan kännas eller är svaga föranleder remiss om barnet har blåsljud eller om pulsarna aldrig kan kännas trots upprepade undersökningar.

Lungor


Lungor auskulteras vid hosta eller andningsbesvär.

Läs mer i Rikshandboken om Andningssvårigheter, Hjärtklappning och extraslag, Blåsljud på hjärtat

 

Till toppen av sidan