Höftled - undersökning

SOMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Fråga förälder vid första läkarbesöket om hereditet för höftledsluxation. Höftlederna ska undersökas ordentligt vid läkarundersökningarna på BVC.

Alla höftledsluxationer kan inte upptäckas med klinisk undersökning på BB. Det är därför mycket viktigt att höftlederna undersöks ordentligt vid läkarundersökningarna på BVC.

Undersökning

Fråga förälder vid första läkarbesöket om hereditet för höftledsluxation. Kontrollera i översänd journal (FV2) om något misstänkt noterats i barnets status på BB eller neonatalavdelning.

Inspektion
Asymmetri i benens rörelser, asymmetriska lårveck, benförkortning, och/eller utåtrotation av benet kan ge misstanke på höftledsluxation. Asymmetriska lårveck och benlängdsskillnader är sena och mer osäkra tecken på luxation.

Tester på luxation/subluxation
Första levnadsveckorna används Ortolanis och Barlows tester för att undersöka höftledsluxation (1).

Ortolanis test
Ortolanis test är det klassiska testet då den luxerade höften förs i rätt läge med en repositionskänsla (=Ortolani-klick). Om luxation eller subluxation föreligger kan ledhuvudet ibland, speciellt under de första levnadsmånaderna, reponeras varvid man tydligt känner hur det hoppar eller glider in i ledhålan, då man abducerat 45-70 grader. Adducerar man därefter, luxeras/subluxeras ledhuvudet på nytt.

Barns höftled undersöks. Illustration.

Barlows test (subluxationsprovokation)

Om Ortolanis manöver varit normal prövar man instabilitet, som kan förekomma första levnadsmånaderna men senare allt mer sällan. Barlows test är ett tecken på att höftleden är så instabil att den med en enkel adduktion och tryck bakåt kan uppfattas som instabil eller till och med kan luxeras.

Fatta benen som vid abduktionsprövning, abducera cirka 45 grader och tryck bakåt - uppåt under samtidig lätt adduktion och lätt inåtrotation. Detta görs bäst med en sida i taget, medan andra handen stöder bäckenet. Använd inte starkt tryck och forcera inte mot motstånd. Vid instabilitet känner man att ledhuvudet tydligt kan förskjutas in och ut ur ledhålan.

På youtube.com hittar du filmen Newborn Examination of the hips.

Ortolani och Barlow är aktuella framför allt under barnets första levnadsveckor. Därefter blir de allt mer osäkra. Efter första levnadsveckorna har det ofta utvecklats en muskelkontraktur eller annat hinder, som omöjliggör reposition. Abduktionsinskränkning är därför ett bättre diagnostiskt tecken på höftledsluxation – subluxation vid undersökningen vid 5-6 månader och senare.

Höftled på barn undersöks. Illustration.

Abduktionsprövning
Barnet ska vara lugnt. Vid undersökning ligger barnet på rygg på fast underlag med 90 graders flexion i höft- och knäleder och benen helt adducerade. Håll tummarna på insidan av knäna och övriga fingrar över lårets utsida och abducera därefter benen. Forcera inte om barnet spänner sig - det slappnar ofta av om man håller kvar ett lätt tryck.

Normalt ska höftlederna kunna abduceras minst 60-70 grader vid 90 graders flexion. Misstanke på abduktionsinskränkning ska alltid föranleda konsult hos barnläkare eller ortoped inom några få dagar.

Övrigt
Bilaterala luxationer är ofta svårare att upptäcka och diagnostiseras ibland först när man noterar avvikelser i gångmönster och grovmotorik. Vid 12-18 månaders ålder tittar man på hur barnet står och går, om barnet haltar, eller står på tå med ett ben. Vaggande gång (så kallad ankgång) kan finnas vid dubbelsidig icke diagnosticerad höftledsluxation.

Knakningar och krepitationer kan finnas normalt i såväl höftleder som knän.

Tänk på

Barn födda i andra länder undersöks inte alltid med tanke på höftledsinstabilitet. Därför är det extra viktigt att ta reda på hur barnet står och går

Filmer

Till läkare

Vid misstanke på luxation, subluxation eller instabilitet ska barnet undersökas av barnläkare eller ortoped inom några dagar.

Till toppen av sidan