Somatiska undersökningar

Höftleder - undersökning

Höftledsluxation är ett potentiellt allvarligt tillstånd som går att åtgärda relativt enkelt vid tidig upptäckt, men som ger stora besvär om det inte upptäcks i tid.

Barns höftled undersöks. Illustration.
Höftled på barn undersöks. Illustration.

Till toppen av sidan