Ögon- och synundersökning på BVC

Vad man letar efter vid syn- och ögonundersökning på BVC

Ögon och syn ska undersökas vid flera besök på BVC. Det här är en övergripande text om barnets ögon och syn och vad som ska vara i fokus vid undersökning i olika åldrar.

Vid de första undersökningarna hos ett nyfött barn är fokus att hitta medfödda sjukdomar och missbildningar i ögonen, samt att upptäcka infektioner som överförts från mamman vid förlossning.

När barnet blivit ett par månader är det viktigt att kontrollera att barnet utvecklar syn på ett normalt sätt. Kring 1–2 månaders ålder bör barnet kunna använda sin syn på ett sådant sätt att det kan fixera ansikten, ge svarsleende med mera. Barnet ska fortsätta att utveckla sin syn upp till cirka 8 års ålder. För att denna synutveckling ska kunna ske på ett normalt sätt krävs att inget stör synen.

Till toppen av sidan