Somatiska undersökningar

Ryggundersökning av spädbarn

Syfte med undersökningen, vilka moment som ingår, vilka tillstånd som är vanliga, avvikelser och remittering.

Källhänvisningar

Till toppen av sidan