Skalle - undersökning

SOMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Om huvudet har normal rund form och skallomfångskurvan är normal följs barnet på BVC. Barn med mycket avvikande skallform bör undersökas av barnläkare.

Granska tillväxtkurvan för huvudomfång. Stora fontanellen kan normalt variera från 0,5 x 0,5 cm till 4 x 4 cm. Stora fontanellen kan normalt kännas upp till 18 månaders ålder, lilla fontanellen upp till 2 månaders ålder.

Skalle uppifrån, där man ser stora - och lilla fontanellen, samt främre suturen, koronasuturen, sagittlasuturen, och lamdoidsuturen. Illustration.

Långsam skalltillväxt


Stora fontanellen brukar kännas upp till 8-18 månaders ålder - i annat fall kan det vara frågan om tidig suturslutning, konsultera barnläkare vid misstanke. Ibland känns sagittalsuturen som en "ås" eller upphöjning - detta kan vara en normalvariant men också första tecknet på en tidig suturslutning.

Läs mer på BLF's delförening för endokrinologi och diabetes om 

Om huvudet har normal rund form och skallomfångskurvan är normal följs barnet på BVC. Om huvudet blir allt mer långsmalt ska barnet bedömas av barnläkare. En vanlig röntgen av skalle ger sällan svar på frågor om eventuell suturslutning. Man kan istället fotografera huvudet framifrån, från sidan och rakt uppifrån för att kunna diskutera vidare.

Snabb skalltillväxt


Sagittalsuturen kan kännas vidgad vilket är onormalt om det samtidigt finns för snabb skalltillväxt, spänd eller kuddig fontanell eller att suturen är mer än 0,5 cm bred.

Buktande eller påtagligt hög panna - kan bero på hydrocephalus eller annan orsak till intracraniell tryckstegring, observera om för snabb skalltillväxt, eller att pupillerna riktas nedåt (solnedgångsfenomen). Känn på stora fontanellen - ökad spänning när barnet inte skriker är patologiskt. Kräkningar, irritabilitet eller slöhet? Vid misstänkta symtom eller fynd bör barnet till barnläkare samma dag.

Avvikande skallform på grund av ensidigt huvudläge. Läs mer i Rikshandboken om Skallasymmetri och torticollis.

Läkarundersökning


Barn med mycket avvikande skallform bör undersökas av barnläkare. Om tillståndet verkar bero på ensidigt huvudläge kan man ge rekommendationer enligt och Skallasymmetri och torticollis kontrollera med ett extra besök efter någon månad.

Torticollis bör utredas och följas av barnläkare och sjukgymnast.

Till toppen av sidan