Somatiska undersökningar

Testiklar - undersökning

Undersökning och åtgärd när testiklar inte återfinns i pungen, retentio testis eller när retraktila testiklar föreligger.

Undersökning av testiklar

För alla

För alla vid behov

För alla

Testiklar undersöks på alla pojkar vid läkarbesök i ordinarie programmet.

För alla vid behov

Retraktil testikel är ett normaltillstånd hos barn och ska inte behandlas men kontrolleras årligen i 3 år. Därefter vartannat år om status är oförändrat tills pojkarna närmar sig pubertet.

För alla vid behov

Pojkar som vid 6 månaders ålder har testikel som inte kan fås ner i pungen eller som snabbt fjädrar upp igen remitteras vid 6 månaders ålder eller genast vid senare fynd.

Till toppen av sidan