Testiklar - undersökning

SOMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Undersök med varma händer. Ha pojken på britsen när undersökningen sker.

Det i särklass viktigaste vid undersökning av testiklar är att undersökaren har varma händer. Undersökning med kalla händer är lönlöst. Håll händerna länge under varmt vatten vid behov.

Inspektion

Den första och bästa chansen att få syn på testiklarna är ögonblicket då man lyfter på blöjan eller drar ned kalsongerna. Ha pojken på britsen när detta sker. Testiklarna gillar inte att ligga varmt. Under en varm blöja lägger de sig så långt ned de kan, det vill säga i pungen om möjligt. Även hos de pojkar som har kraftig cremasterreflex (de som drar upp testikeln) ligger ofta testis i skrotum. Ibland ser man testikeln försvinna upp i samma sekund som man drar ned blöjan eller kalsongerna men då vet man att den finns och att den sannolikt går att föra ned igen.

Därefter, inspektera pungen. Storlek? Asymmetri?

Palpation

Palpera skrotum och notera om testis ligger på plats. Om inte, håll kvar ena handen runt en skrotalhalvan och dra med ett lugnt, längs ljumskkanalen med start halvvägs upp mot bäckenskoveln. Ofta kan man gripa tag i, eller mjölka ned testikel från nedsidan och försiktigt föra ned den till pungen.

Vid retentio kan testikeln inte föras ned. Ibland kan man heller inte greppa den, men känner att den glider under fingrarna i ljumskkanalen.

Läs mer i Rikshandboken om Testikel saknas.

Till toppen av sidan