Somatiska undersökningar

Undersökning av skallen

Hur man undersöker det nyfödda barnets huvud på BVC. Skallformen kan påverkas av förlossningen och även under de första levnadsmånaderna till exempel på grund av ensidigt läge.

Källhänvisning

Till toppen av sidan