Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Författarinstruktion för barnhälsovårdens tredelade program

I Rikshandboken eftersträvas att alla texter där det är möjligt, ska beskrivas enligt det tredelade programmet.

Det tredelade programmet - tredelningen

Det tredelade barnhälsovårdsprogrammet illustreras i Rikshandboken med en tabell med tre kolumner.

  • Den första ljusgröna kolumnen beskriver insatserna som ska ges till alla.
  • Den andra mellangröna kolumnen beskriver insatser inom barnhälsovården som ska ges till alla vid behov.
  • Den tredje mörkgröna kolumnen beskriver insatser i samverkan med eller till annan vårdnivå, verksamhet och myndighet.

Kolumn ett – insatser till alla

Insatserna i den första kolumnen avser att främja en god hälsa och utveckling, att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska och sociala problem. Dessa insatser erbjuds till alla barn och vårdnadshavare, oavsett individuella behov.

Kolumn två – insatser till alla vid behov

Insatser baseras på individuella bedömningar av barnets eller familjens behov. Insatser avser att i tidigt skede stärka betydelsefulla faktorer och förhindra en negativ utveckling av barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa. Insatserna anpassas till behovet hos varje enskilt barn och vårdnadshavare.

För att kunna bedöma behov av och erbjuda ytterligare insatser, behöver man göra en kompletterande kartläggning av barnets hälsa och utveckling liksom av riskfaktorer och skyddsfaktorer.

Kolumn tre – för alla vid behov av insatser från annan vårdnivå, verksamhet eller socialtjänst

Insatser baseras på individuella bedömningar av barnets eller familjens behov. Samtal, vägledning och insatser i samverkan med specialist till exempel barnklinik, tandvård, fysioterapeut, dietist eller psykolog.

När det finns behov av insatser i samverkan med annan vårdnivå, verksamhet eller myndighet så är det barnhälsovården som remitterar. Socialtjänst och förskola kontaktas vid behov. Samordnad Individuell Planering (SIP) kan med fördel användas. Barnhälsovården har fortsatt kontakt med barn och vårdnadshavare.  Insatser sker med fördel i samverkan med aktuell aktör.

Ställa upp text som ska vara i tredelningen

Skriv in texten som ska vara i de tre kolumnerna under respektive rubrik enligt exemplet nedan. Texten ska vara mycket kortfattad och sammanfattande, så att det blir lättläst och överskådligt. Gör ett mellanslag mellan respektive insats. Punktlistor går bra att använda. Du kan lägga detta i början av artikeln.

Exempel på text i det tredelade programmet för D-vitamin

Kolumn ett – insatser till alla

Alla barn från en veckas ålder och upp till två år rekommenderas tillskott med 5 droppar D-vitamin (D3) dagligen, i vatten- eller oljelösning
(400 IE = 10 mikrogram vitamin D). 

Kolumn två – insatser till alla vid behov

En del barn rekommenderas fortsätta med 5 D-droppar även efter två år och under hela förskoleåldern:

  • Barn som inte äter fisk.
  • Barn som inte äter D-vitaminberikad mat, till exempel berikade mjölkprodukter och matfetter.
  • Barn som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren.

Kolumn tre – för alla vid behov av insatser från annan vårdnivå, verksamhet och socialtjänst

Remittera vid misstanke om D-vitaminbrist eller vid symtom på rakit.

Så här ser det ut på webbplatsen

Så här kommer texten i exemplet ovan att se ut på webbplatsen. Under varje så kallad tredelning finns en fotnot med en länk till sidan om barnhälsovårdens nationella program där programmet är beskrivet i sin helhet.

D-vitamin

För alla

För alla vid behov

För alla

Alla barn från en veckas ålder och upp till två år rekommenderas tillskott med 5 droppar D-vitamin (D3) dagligen, i vatten- eller oljelösning
(400 IE = 10 mikrogram vitamin D). 

För alla vid behov

En del barn rekommenderas fortsätta med 5 D-droppar även efter två år och under hela förskoleåldern:

  • Barn som inte äter fisk.
  • Barn som inte äter D-vitaminberikad mat, till exempel berikade mjölkprodukter och matfetter.
  • Barn som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren.

För alla vid behov

Remittera vid misstanke om D-vitaminbrist eller vid symtom på rakit.

Till toppen av sidan