Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten

Tillväxt & utveckling

Uppföljning av barns fysiska tillväxt och övriga utveckling. Om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och när man ska hänvisa vidare i vården.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

För tidigt födda barn - översikt

Barnhälsovård för barn som har fötts för tidigt.

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Främja en god ätutveckling

Hur barnhälsovården kan stödja föräldrar och främja en god ätutveckling hos barn. Råd till föräldrar angående mat och måltider samt frågor att ställa till föräldrarna vid stödjande samtal.

Till toppen av sidan