Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten

Tillväxt & utveckling

Uppföljning av barns fysiska tillväxt och övriga utveckling. Om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och när man ska hänvisa vidare i vården.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Barns ätutveckling 0-6 år

Om barns ätutveckling från nyfödd till och med förskoleåldern. För att lära sig att äta och dricka behöver barnet utveckla både sin motorik och sensorik.

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Barn som riskerar att fara illa

Om barnhälsovårdens ansvar för barn som riskerar att fara illa.

För tidigt födda barn - översikt

Barnhälsovård för barn som har fötts för tidigt.

Till toppen av sidan