Referenser - Tillväxt

 1. WHO. WHO Child Growth Standards.
 2. Stature and Sexual Stature Dimorphism in Sweden, from the 10th to the End of the 20th Century. American journal of human Biology. 2007;19:861-870.
 3. Rekryteringsmyndigheten. Statistik.
 4. Holmgren A. Human growth patterns -with focus on pubertal growth and secular changes. Avhandling Göteborg Universitet, 2018 https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58087
 5. BLF's delförening för endokrinologi och diabetes. Fostertillväxt och födelsestorlek. BLF's delförening för endokrinologi och diabetes; 2012-05-15.
 6. 6. Abarca-Gómez L, Abdeen ZA, Hamid ZA, et al.. Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016. The Lancet. 2017;390:2627.
 7. Nylander C, Miregård, J. Övervikt och fetma bland 4-åringar (födda 2013) i Sverige 2018. Sörmland: Barnhälsovården i Sörmland; 2018.
 8. Anvisningar och kommentarer till barnhälsovårdsjournalen 2000-1
 9. Niklasson A, Gelander L och Albertsson-Wikland K. Uppdaterade nationellt tillgängliga tillväxtkurvor 2006 Kommentus blanketter 412 085..
 10. Cole TJ, Flegal KL, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ. 2007;335:194.
 11. Cole T and Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatr Obes.. 2012 Aug;7(4):284-94.
 12. Cole TJ, LMS Method for constructing age-related reference ranges
 13. Wikland KA, Luo ZC, Niklasson A, Karlberg J. Swedish population-based longitudinal reference values from birth to 18 years of age for height, weight and head circumference. Acta Paediatrica. 2002;91:739-754.
 14. Werner B, Bodin L. Growth from birth to age 19 for children in Sweden born in 1981-descriptive values. Acta Paediatrica. 2006;95:600-613.
 15. Inera. Tillväxtinformation för barn och ungdomar. Stockholm: Inera; 2011.
 16. Onis, M. Onyango, AW. Borghi, E. Siyam, A. Nishida, C. Siekmann, C. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull WHO. 2007;85:649-732.
 17. WHO. The WHO Child Growth Standards. WHO;
 18. Socialstyrelsens föreskrifter om medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården – SOSFS 2008: 1. Stockholm: Socialstyrelsen
 19. Tanner JM, Goldstein H, Whitehouse RH. Standards for children's height at ages 2-9 years allowing for heights of parents. Arch Dis Child. 1970;45(200):755-62.
 20. Luo ZC, Albertsson-Wikland K, Karlberg J. Target height as predicted by parental heights in a population-based study. Pediatric Res. 1998;44:563-71.
 21. Kellams A, Harrel C, Omage S, Gregory C, Rosen-Carole C and the Academy of Breastfeeding Medicine, ABM Clinical Protocol #3. Supplementary Feedings in the Healthy Term Breastfed Neonate. BREASTFEEDING MEDICINE. 2017;12(3):
 22. Internetmedicin. Tillväxtavvikelser, utredning - internetmedicin.se. Stockholm: Internetmedicin; 2018.
 23. BLF's delförening för endokrinologi och diabetes. När ska man skriva remiss till barnläkare. BLF's delförening för endokrinologi och diabetes; 2012-05-15.
 24. Livsmedelsverket. Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården. Livsmedelsverket; 2020.
 25. Börnhorst, C., Siani A., Tornaritis, M., Molnár, D., Lissner, L., Regber, S., Reisch, L., De Decker, A., Moreno, L A., Ahrens, W., Pigeot,. Potential selection effects when estimating associations between the infancy peak or adiposity rebound and later body mass index in children. Int J Obes. 2017;41(4):518-526.
Till toppen av sidan