Barns fysiska tillväxt

Viktnedgång hos nyfödda

Orsaker, åtgärder och remisskriterier för viktnedgång hos nyfödda.

Efter födelsen sker en omfördelning och en förlust av vätska och mekonium hos det nyfödda barnet vilket medför en viktnedgång under de första levnadsdagarna hos de flesta barn. Oftast har viktnedgången uppnått ett minimum vid barnets tredje levnadsdygn och barn förlösta med kejsarsnitt någon dag senare (1,2).

Vikten brukar gå upp igen när amningen eller matningen har kommit igång, men det kan ta upp till 10–14 dagar innan barnet har kommit tillbaka till sin födelsevikt. Viktuppgången kan ta längre tid för barn som har varit sjuka eller är för tidigt födda, upp till tre veckor.

Viktnedgången brukar vara cirka sex procent i medeltal. En viktnedgång med åtta procent, eller mer hos bröstuppfödda barn, kan tyda på uppfödningssvårigheter (2,3).

En studie med mer än 160 000 friska, enbart ammade nyfödda, visade en skillnad i viktnedgång mellan vaginalt födda barn jämfört med barn förlösta med kejsarsnitt. I studien hade nästan fem procent av alla vaginalt födda barn en viktnedgång av ≥10 procent jämfört med >10 procent av barn som var födda med kejsarsnitt.

Studien är utgången till ett nomogram för viktnedgång per timme för enbart ammade barn: Newbornweight tool

Nomogrammet syftar till att tidigt identifiera en patologisk viktnedgång.

Viktnedgång som behöver åtgärdas

 • Större viktfall än 10 procent första levnadsveckan. Det vill säga en lägre vikt i kg än 0,9 x barnets födelsevikt i kg (3).
 • Att barnet inte har återfått sin födelsevikt vid två veckors ålder utan förklaring.

Orsaker

Orsaker till viktnedgång hos nyfödda:

 • Ett barn som inte vaknar av sig själv för att äta.
 • Dålig sugteknik.
 • För lite bröstmjölk, till exempel vid dålig utdrivning då mamman är orolig och uttröttad. Bröstmjölken minskar ofta gradvis. Barnet vänjer sig och behöver inte vara missnöjt.
 • Fel beredning av modersmjölkersättning.
 • Stora kräkningar.
 • Infektion.
 • Missbildning (hjärta).
 • Ikterus. 
 • Bristande samspel.

Åtgärder

Anamnes:

 • Hur mår barnet?
 • Verkar barnet vara nöjd?
 • Hur fungerar samspelet barn och föräldrar?
 • Amnings- och matningsfrekvens (även på natten?).
 • Amningsobservation.
 • Hur mycket och hur bereds mjölkersättning?
 • Antal blöjbyten (urin och avföring).

Undersökning av barnet:

 • allmäntillstånd
 • hudfärg
 • andning
 • hjärtfrekvens
 • tecken på infektion.

Om viktnedgången beror på att barnet är trött (lugnt) behöver barnet väckas var tredje till fjärde timme för att matas en kort stund.

Till läkare

Kontakta barnläkare om åtgärderna inte ger effekt. Kontakta barnläkare akut om barnet har ett påverkat allmäntillstånd.

Föräldrainformation

Viktminskning eller dålig viktuppgång hos barn - 1177.se

Till toppen av sidan