Kommunikativ utveckling

Preventivt språkligt arbete

Barnets förmåga att uttrycka sig är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Många familjer är i behov av stöd om hur de ska stötta sitt barns vidare utveckling. Här ges råd och förslag som fungerar för alla familjer.

Att visa föräldrar allt barnet kan uttrycka i den aktuella åldern kan hjälpa dem att tolka och underlätta i den vidare utvecklingen. Du kan behöva hjälpa föräldrarna att förstå att bebisen gråter på ett sätt när hen vill gosa och på ett annat sätt när blöjan behöver bytas. Eller att barnet sträcker sig mot vattenflaskan, låter och söker förälderns blick för att be om vattnet. Att barnet redan vid tio månader förstår ord som mamma, pappa, fot och hand. Samtal och information om det kommunikativt kompetenta barnet bidrar till föräldrars medvetenhet och kunskap om barnets förmågor. Det kan öka föräldrarnas motivation till att vid behov stötta barnets kommunikativa och språkliga utveckling.

Till toppen av sidan