Referenser - Utvecklingsuppföljning

  • Brazelton B. Nugent K. Neonatal Behavioral Assessment Scale. Cambridge University Press. 1995;Third ed:
  • Hagberg B. Lundberg A.. Neuropediatrisk utvecklingsdiagnostik. Paediaticus. 1980;10:
  • Illingworth RS. The development of the infant and young child: Normal and abnormal. Churchill Livingstone. Churchill Livingstone. 1980;
  • Lindsjö A.. Utvecklingsbedömning av barn vid nyckelåldrarna 6, 10 och 18 månader. En strukturerad svensk modell för hälsoövervakning. Avhandlingsarbete i folkhälsovetenskap, 1998:6.. Göteborg: Nordiska hälsovårdshögskolan; 1998.
  • Holle B, Bønnelycke K, Kemp E, Thrane Mortensen L. MPU, motorisk-perceptuell utveckling 0-7 år. 2. Stockholm: Psykologiförlaget; 1985.
  • Ahlin-Åkerman B, Norberg L.. Griffiths utvecklingsskalor 1 och 11. Göteborg: Psykologiförlaget AB; 1991.
  • Arbetsgruppen för nya BHV-journalen, synpunkter från logopeder och psykologer
  • Gillberg C, Rasmussen P.. MBD kan spåras med enkla diagnosmedel. Läkartidningen. 1982:47, 4413-4415;
  • Bille, B., Brieditis, K., Steen, M., Ekström, B., Esscher, E.. FBH-provet, komplement till MBD-barn.. Stockholm: Liber Utbildningsförlag; 1985.
  Till toppen av sidan