Motorisk utveckling - översikt

Motorisk utveckling 6-8 veckor

Beskrivning av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande för barn från 6-8 veckors ålder.

Barnet börjar nu kunna styra sina rörelser. Det ger också en tydlig blickkontakt och följer främst ansikten, men även leksaker/föremål kan vara intressanta. Föremål som rör sig, låter eller är kontrastrika är mest intressanta. Barnet uppskattar när du talar med det, och de flesta barn ger nu svarsleende, och försöker också att jollra (Språklig bedömning och screening).

Ryggläge

Barnet ger blickkontakt och försöker följa med när du eller till exempel en leksak rör sig. För att lyckas med detta måste barnet kunna kontrollera huvudets rörelser. Om barnet kan styra huvudets rörelser kan det också behålla kontakten med dig, eller undersöka leksaker med sina ögon allt längre stunder. I den här åldern går det allra bäst i ryggläge, men det förutsätter att du eller leksaken rör sig i lugn takt. Det är inte ovanligt att barnet är skickligare åt det ena hållet. Uppgiften blir då att locka barnet att vända huvudet även åt det andra hållet.

 • Håller huvudet med ansiktet vänt rakt fram. Börjar kunna vrida huvudet åt sidorna för att följa dig eller intressanta föremål med blicken.
 • Armarna lyfts från underlaget. Händerna är öppna eller löst knutna.
 • Bålen är fortfarande ostadig och om barnet rör på huvudet, armarna eller benen rör sig hela kroppen.
 • Benen är mer sträckta än böjda. Kan nu röra fotleden och tårna utan att resten av benet rör sig.

Magläge

Det är inte så många barn som är vana att ligga på mage vid den här åldern. Uppmuntra föräldrarna att träna magläge. Att ligga på mage är en förmåga som måste tränas, och det blir inte roligare för barnet bara för att man väntar till det är större. Rekommendera korta stunder till en början, men ofta. Avbryt innan barnet börjar gråta så att magläge inte behöver förknippas med något tråkigt. Barnet uppmuntras bäst om ditt/föräldrarnas ansikte eller leksaken är i dess ögonhöjd.

 • Huvudet kan lyftas kortvarigt från underlaget och huvudet kan vridas åt båda sidorna.
 • Armarna ligger böjda med händer i axelhöjd. Händerna är öppna eller löst knutna, men kan knytas lätt när barnet skjuter ifrån för att lyfta huvudet.
 • Nacken och ryggen kan sträckas med ökad förmåga.
 • Benen är mer sträckta än böjda.

Sittande

 • Huvudet hålls kortvarigt upprätt.
 • Rund rygg.

Stående

 • Tar kortvarigt stöd på tårna eller hela fötterna när du ställer det. Sjunker sedan ihop.

Handfunktion

 • Griper inte.

Avvikande motoriskt utförande vid 6-8 veckor

 • Oro vid lägesändringar
 • Rörelsefattigdom
 • Asymmetriska rörelser
 • Hårt knutna händer
 • Inslagna tummar
 • Plantarflektion av fotleden

Till toppen av sidan