Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Tillväxt & utveckling

Om barns tillväxt - översikt

Om barns normala tillväxt, varför barn mäts och vägs samt trender om barns tillväxt.

Innehåll

Visa innehåll som:
  • Därför mäter och väger BVC barn

    Ett barns individuella tillväxt är ett känsligt mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. WHO har slagit fast att varje barn har rätt till en egen tillväxtkurva.

  • Barns tillväxt

    Hur tillväxten sker i livmodern, under spädbarnstid och barndom samt tillväxten av huvudomfånget.

  • Trender om barns tillväxt

    Människans tillväxt är dynamisk och har ändrats över tid. Både längd och vikt har förändrats på grund av framförallt förändrade levnadsvillkor.

Till toppen av sidan