Tillväxt & utveckling

Psykosocial utveckling - översikt

Om barnets psykosociala hälsa och utveckling, till exempel samspel, anknytning, oro och ångest.

Innehåll

Visa innehåll som:
Främja trygg anknytning och gott samspel

Om BHV:s uppdrag och strategier för att främja ett gott samspel och en trygg anknytning mellan barn och föräldrar.

Faktorer hos föräldern som påverkar samspel

Faktorer som påverkar föräldrarnas, eller vårdnadshavarnas, förutsättningar till samspel och omsorgsförmåga och när familjen ska erbjudas ytterligare stöd och/eller remitteras vidare.

Faktorer hos barnet som påverkar samspel

Faktorer som har betydelse för barnets samspel med föräldern såsom temperament och regleringsförmåga och hur BHV kan stötta föräldrarna eller vårdnadshavarna i att förstå och svara på barnets signaler.

Medfödda sociala förmågor

Om barnets medfödda förmåga till samspel och anknytning.

Oro och ångest hos barn

Tecken på oro eller ångest, olika slags rädslor och hur du kan stötta och hänvisa vidare.

Till toppen av sidan