Psykosocial utveckling

Faktorer hos barnet som påverkar samspel

Faktorer som har betydelse för barnets samspel med föräldern såsom temperament och regleringsförmåga och hur BHV kan stötta föräldrarna eller vårdnadshavarna i att förstå och svara på barnets signaler.

För alla

För alla vid behov

För alla

Lyssna till föräldrarnas frågor och undringar kring barnets utveckling, beteende, hur barnet fungerar.


Ge information och vägledning utifrån föräldrarnas och barnets behov och frågor.


Undersök barnets beteende, utvecklings- och funktionsnivå.


Utvecklingsuppföljning, fråga och följ upp. Anamnes.

För alla vid behov

 • Vid utfall erbjuds uppföljning/utökat individuellt stöd och vägledning.
 • Konsultera BVC-läkare
 • Konsultera MBHV-psykolog,
 • BHV-team.
 • Informera om barns utveckling, behov, kompetens.

För alla vid behov

Vid utfall, kvarstående eller ökad problematik erbjuds fortsatt individuellt stöd, bedömning eller behandling genom kontakt med och remiss till MBHV-psykolog, barnmottagning, pediatrik, neurologi, sjukgymnast, ögon-, öron- eller logopedmottagning.

Barnets temperament

För alla

För alla vid behov

För alla

Lyssna till föräldrarnas frågor och undringar kring barnets temperament och reaktioner i olika situationer.

Uppmärksamma, fråga och följ upp föräldrarnas beskrivning av tankar om sitt barn:

 • aktivitetsnivå
 • om barnets positiva alt. negativa emotionalitet
 • om barnet upplevs nyfiket alt undvikande/ängsligt
 • om barnets känslighet t.ex. reaktion på förändring
 • kan föräldern förutse hur barnet reagerar i olika situationer.

För alla vid behov

Om föräldern har problem att beskriva eller urskilja barnets temperament eller har problem med att anpassa sig efter barnet:

 • Erbjud hembesök, utökat individuellt stöd, vägledande samtal.
 • Informera om barns utveckling, behov, kompetens, temperament.
 • Konsultera MBHV-psykolog.
 • Vid utfall efter undersökning av barnet, erbjuds uppföljning/utökat individuellt stöd och vägledning.

För alla vid behov

Vid kvarstående eller ökad problematik erbjuds fortsatt individuellt stöd, bedömning och/eller behandling genom kontakt med/remiss till MBHV-psykolog.


Remiss till riktad verksamhet till exempel spädbarnsteam, spädbarnsverksamhet.

Reglering

För alla

För alla vid behov

För alla

Lyssna till föräldrars frågor och eventuella oro och bekymmer kring mat, sömn och skrikighet.


Uppmärksamma, fråga och följ upp hur föräldern till exempel tröstar sitt barn när barnet är ledset, rädd, upprört eller har ont.


Hur tolererar föräldern barnets olika emotioner/affekter? Försöker föräldern finna en dygnsrytm?

För alla vid behov

Vid regleringsproblem; kvarstående bekymmer kring mat, sömn, skrik, kinkighet, klängigt barn, återkommande utbrott:

 • Erbjud hembesök, utökat individuellt stöd, vägledande samtal.
 • Informera om barns utveckling, behov, kompetens.
 • Vid utfall efter undersökning av barnet, erbjuds uppföljning/utökat individuellt stöd och vägledning.

Konsultera MBHV-psykolog, BHV-läkare, BHV-team.

För alla vid behov

Vid kvarstående eller ökad problematik erbjuds fortsatt individuellt stöd, bedömning eller behandling genom kontakt med/remiss till MBHV-psykolog, barnmottagning.


Remiss till riktad verksamhet till exempel spädbarnsteam, spädbarnsverksamhet.

Till toppen av sidan