Tillväxt & utveckling

Tillväxt - översikt

Innehåll om hur man mäter och väger barn på bvc, tillväxtkurvor, definitioner av och åtgärder för under- och övervikt.

Innehåll

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

Amning och nutrition

Översikt för allt innehåll inom amning och nutrition.

Allergier och intolerans - översikt

Symtom, behandling, råd till föräldrar och uppföljning.

Till toppen av sidan