Tillväxt - översikt

Avvikande tillväxt - översikt

Bristande viktuppgång, övervikt, obesitas och avvikande huvudomfång.

Innehåll

Visa innehåll som:
Avvikande längdtillväxt

Om avvikande längdtillväxt, definition, förekomst, orsaker samt vilka kriterier som används för remittering och utredning.

Bristande viktuppgång och undervikt

Om bristande viktuppgång och undervikt, vad det kan bero på, hur det utreds och vilka åtgärder som kan behöva sättas in.

Ökande BMI, övervikt och obesitas – definition och förekomst

När barnet har ett ökande Body Mass Index (BMI), övervikt eller obesitas och vad det kan bero på.

Ökande BMI, övervikt och obesitas - åtgärder

När barnet har ett ökande Body Mass Index (BMI), övervikt eller obesitas och vad det kan bero på. Hur det utreds och vilka åtgärder som kan behöva sättas in.

Avvikande huvudomfång

Huvudomfånget mäts regelbundet under barnets uppväxt. Ett litet huvudomfång, minskande huvudomfång eller ett snabbt ökande huvudomfång föranleder åtgärder.

Till toppen av sidan