Tillväxt - översikt

Metoder för mätning och vägning - översikt

Instruktioner för mätning och vägning samt tillväxtkurvor och tillväxtreferenser.

Innehåll

Visa innehåll som:
Instruktioner för mätning och vägning på BVC

Om åldrar för rutinmässiga mätningar. Hur vikt, längd och huvudomfång ska mätas och om dygnsvariation i längd.

Tillväxtkurvor och tillväxtreferenser

Om tillväxtkurvor, tillväxtreferenser, statistik och normalfördelning samt BMI-begreppet. Samt om prematuritetskorrigering och medelföräldralängd.

Till toppen av sidan