Barns fysiska tillväxt

Definition av övervikt och fetma

Definition, förekomst och riskfaktorer för övervikt och fetma hos barn.

Tillväxtkirva som visar BMI
Iso-BMI-värdena är i dagsläget det enklaste och bästa måttet i praktisk vardag på BVC för att identifiera övervikt och fetma. Gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för en hälsosam vikt.
Adiposity rebound är vanligt mellan 4 och 8 års ålder
Adiposity rebound är vanligt mellan 4 och 8 års ålder.

Adiposity rebound är vanligt mellan 4 och 8 års ålder. En tidig adiposity rebound ger dock en ökad risk för fetma (4).

Barn med snabb tillväxt mellan två till fem år utvecklar en tidig adiposity rebound. Förändringen i tillväxthastigheten gör att barnet klättrar i sin BMI i stället för att följa sin kanal på BMI-kurvan (se pdf:er nedan).

Tidig adiposity rebound - pojke (pdf)

Tidig adiposity rebound - flicka (pdf)

Barn med hög födelsevikt eller barn med låg födelsevikt och snabb tillväxt

Studier visar att en hög födelsevikt över 4 kg ökar barnets risk för övervikt vid fyra till fem års ålder. Det gäller även för barn med låg födelsevikt, Small Gestational Age (SGA), och en snabb viktökning (catch-up) under de första levnadsåren (5). Ser man på födelsevikten hos en population ungdomar med fetma förefaller de med hög respektive låg födelsevikt vara överrepresenterade (6).

Betydelse av föräldrarnas BMI

Fetma hos barn debuterar vanligen mellan 5 och 10 års ålder. Om båda föräldrarna har fetma ökar risken för barnet att få fetma som vuxen (7).

Riskfaktorer för barnet under graviditet

Faktorer under graviditeten som ökar barnets risk för övervikt och fetma är om modern har ett högt BMI i början av graviditeten eller en snabb viktökning under graviditeten. Graviditetsdiabetes och rökning är också riskfaktorer (7). Även epigenetik under fosterlivet kan påverka senare utveckling av fetma.

Till toppen av sidan