Vaccinatörens ansvar inför vaccinering

VACCINATION

Vad vaccinatören ska kontrollera inför varje vaccinering samt riktlinjer för överkänslighetsreaktioner.

Kontrollera detta innan vaccinationen

Innan vaccination ska vaccinatören alltid kontrollera:

  1. Om barnet tidigare haft överkänslighetsreaktion i form av anafylaxi eller svår allergisk reaktion oavsett misstänkt eller konstaterat allergen.
  2. Om barnet tidigare har reagerat med så svåra symtom i samband med injektioner att adrenalin har givits.
  3. Att det aktuella vaccinet inte innehåller ämnen som barnet är överkänsligt mot. Att vaccinet inte heller innehåller ämnen som kan korsreagera mot de ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot. För aktuell information om innehållet i ett vaccin se vaccinets bipacksedel eller Fass.
  4. Kontrollera noga på etiketten att det är rätt vaccin av icke utgånget datum. Rätt vaccin till rätt barn.

Mycket sällsynt

Det är mycket sällsynt att barn reagerar med överkänslighetsreaktion, allergi eller anafylaxi mot något i vaccinet ingående ämne i samband med vaccination.

Remittering

Om du bedömer att det finns en ökad risk för allvarlig allergi eller överkänslighetsreaktion, ska barnet hänvisas till en barnläkarmottagning eller barnallergimottagning där det finns kompetens, utrustning och vana att behandla och utreda överkänslighetsreaktioner.

Åtgärder vid anafylaxi eller överkänslighetsreaktion

Det finns inte något krav på att särskild utrustning ska finnas inom barnhälsovården för att vaccinationsverksamhet ska få bedrivas. Snabb tillgång till akuta farmaka ska däremot finnas enligt separat lista, se Anafylaxi.

Till toppen av sidan